२२ जून – पाचवी आज्ञा

आपण आपल्या आईबापांशी कसे वागतो ह्यावर देवाचे लक्ष असते. देवाच्या दहा आज्ञांपैकी पाचवी आज्ञा ही आहे की, “तू आपल्या बापाचा व आईचा मान राख.” (निर्गम २०:१२) देव जेव्हा आज्ञा देतो तेव्हा ती एक चर्चेचा विषय राहत नाही. तिला विकल्प नसतात, पर्याय नसतात. आज्ञा ही जशीच्या तशी पाळायची असते. पण देवाच्या दहा आज्ञांपैकी फक्त पाचवी आज्ञा अशी आहे की, ती आज्ञा जो पाळील त्याचे कल्याण होईल, त्याला दीर्घायुष्य लाभेल, असे देवाचे वचन आहे. परमेश्वराच्या सगळ्याच आज्ञांचे पालन केले गेले पाहिजे ही अर्थातच त्याची अपेक्षा आहे, पण त्यापासून काय लाभ होईल हे फक्त पाचव्या आज्ञेबाबत सांगितले आहे. प्रभू येशूने त्याच्या अनेक संवादात ह्या आज्ञेचा अनेक वेळी उल्लेख केलेला आहे.

पण आपण आपल्या आई-वडिलांचा मान राखतो का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे. उधळ्या पुत्राच्या दाखल्यात (लूक १५:११-३२) थोरला मुलगा जेव्हा त्याच्या धाकट्या भावाचे स्वागत होत असल्याचे पाहतो तेव्हा तो चिडतो, रुसून बसतो. तो घरात आत जायला तयार नसतो. बापाबरोबर वाद घालतो. त्याला बापाच्या वागण्यात अन्याय दिसतो. पण मुख्य म्हणजे तो बापाकडून हिशोब मागतो. तो म्हणतो, “बघा, मी इतकी वर्षं तुमची सेवा केली, आणि कधीच तुमच्या आज्ञा मोडल्या नाहीत. पण तुम्ही मला माझ्या मित्रांबरोबर कधी मौजमस्ती करू दिली नाही. आणि माझा धाकटा भाऊ तुमच्या मिळकतीची उधळपट्टी करून परत येतो आणि तुम्ही त्याच्यासाठी पोसलेलं वासरू मारता?” त्याला उत्तर हवे असते, हिशोब हवा असतो!

हल्लीच्या काळात जग झपाट्याने बदलत आहे. मुले मोठी होतात तेव्हा त्यांना त्यांचे आईबाप “ओल्ड फॅशन्ड” किंवा जुनाट वाटू लागतात. मग मुलगी म्हणते, “आई, आज माझ्या मैत्रिणी यायच्यात. त्यांच्यासाठी कांदापोहे कर ना. तू फार छान बनवतेस. पण तू त्यांच्यासमोर बाहेर येऊ नकोस. कारण तुला इंग्लिश बोलता येत नाही.” किंवा मुलगा म्हणतो, “बाबा, तुमचा काळ आता संपला, तुमचे विचार जुने झालेत. आजचं जग तुम्हाला माहीत नाही. तुम्हाला सेलफोनसुद्धा नीट वापरता येत नाही. तुम्ही प्लीज मला माझ्या कामाविषयी काही सल्ला देऊ नका.”

आईबापांचा मान राखण्याचा एक भाग म्हणजे “तुम्ही माझ्यासाठी काय केलंत?” हा प्रश्न त्यांना कधी न विचारणे. आईवडील मुलांना जन्म देतात, त्यांना लहानाचे मोठे करतात, त्यांच्यासाठी कष्ट करतात, हालअपेष्टा सहन करतात, हे मुलांनी कधीही विसरू नये.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s