२५ जानेवारी – दया करणे

इतर अनेक भावनांसारखी दया ही केवळ एक भावना नाही. दया ही करावी लागते, करून दाखवावी लागते. आपण दुसऱ्या व्यक्तीवर जसे अव्यक्त प्रेम करू शकतो तसे दयेचे नाही. प्रेम कोणाकडून मागून मिळवता येत नाही, पण दया मागता येते. एखाद्या अपराध्याला त्याच्या गुन्हाबद्दलची अंतिम शिक्षा न्यायालयाने सुनावली असली तरीही त्याला त्यावर दयेची याचिका सादर करता येते.

“हे देवा, मज पाप्यावर दया कर!” ही अतिशय छोटी पण परिपूर्ण अशी एक प्रार्थना आहे. (लूक १८:१३) स्तोत्रसंहितेत ती वारंवार केली गेली आहे. प्रभू येशूला भेटायचा किंवा त्याचे ध्यान आकर्षित करायचा प्रयत्न करणारे कित्येक लोक हीच विनवणी करीत त्याच्याकडे येत असत आणि आपले व्याधी बरे करून घेत असत.

दयेची संकल्पना समजावून सांगताना प्रभू येशूने शिष्यांपुढे एक दाखला मांडला होता जो थोडक्यात काहीसा असा होता. (मत्तय १८:२३-३५) “एक राजा होता ज्याने त्याच्या एका दासाला फार मोठे कर्ज दिले होते. त्याने त्याची लगेच परतफेड करावी अशी राजाने मागणी केली. दासाला ते शक्य नव्हते आणि त्याने राजापुढे पालथे पडून दयेची भीक मागितली. राजा कबूल झाला आणि त्याने त्याला कर्जातून मोकळे केले. पण तोच दास बाहेर गेल्यावर त्याला राजाचा दुसरा एक सेवक भेटला ज्याचे त्याला एक लहानसे देणे होते. त्याने त्या सेवकाला धरले, आणि त्याची विनवणी न ऐकता, त्याला तुरुंगात डांबले. राजाला हे कळले तेव्हा तो चिडला आणि दासाला बोलावून म्हटले, ‘अरे दुष्ट दासा, तू मला विनंती केलीस म्हणून मी तुला ते देणं सोडलं. मी तुझ्यावर दया केली तशीच तूपण आपल्या जोडीच्या दासावर दया करायची नव्हती काय?’ राजाने हुकूम केला की, त्याच्याकडून ते कर्ज लगेच वसूल केले जावे आणि ते फेडीपर्यंत त्याने त्याला जाचणार्‍यांच्या हाती दिले.”

ह्या दाखल्यावरून शिकण्यासारखे हे आहे की, आपण इतरांवर दया करावी ही देवाची आपल्याकडून अपेक्षा आहे. जर आपण तसे केले नाही, तर तोही आपल्यावर दया करणार नाही. पण देवाच्या राज्याचा आणखी एक नियम आहे आणि जो प्रभू येशूने सांगितला आहे तो हा की, “जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांच्यावर दया केली जाईल.” (मत्तय ५:७)

 

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s