२४ नोव्हेंबर – सहा बाय तीन

लिओ टॉलस्टॉय ह्या सुप्रसिद्ध रशियन लेखकाने लिहिलेली एक लघुकथा आहे. एका कल्पनेतल्या देशाचा एक धनवान पण उदार राजा असतो. त्याची प्रजा सुखी असते. कारण त्याच्या राज्यातली जमीन त्याने लोकांना मोफत देऊ केलेली असते. कोणीही एवढेच करायचे की, त्याला हव्या असलेल्या जमिनीभोवती एक फेरा मारायचा. राजाचे सरदार तिचे मोजमाप करीत आणि ती त्या माणसाच्या मालकीची होई. अट एवढीच होती की, सूर्योदयाला सुरू करून सूर्यास्तापर्यंत तो फेरा संपवायचा.

एकदा एका शेजारी देशातला माणूस ह्याविषयी ऐकतो आणि तो जमीनदार व्हायचे स्वप्न बघत तेथे जातो. त्याला वाटते की, एक लांबलचक फेरा मारायला बारा तास तर खूप झाले. तो सूर्य उगवताक्षणीच धावायला सुरुवात करतो. सुपीक जमीन, पाण्याचे संथ प्रवाह, सावली देणारे वृक्ष, सगळे काही त्याला हवेहवेसे वाटते आणि तो ते आपल्या ताब्यात घेत राहतो. तो जराशी विश्रांतीसुद्धा घेत नाही. पण धावता धावता तो फार दूर गेला आहे हे त्याच्या फार उशिरा लक्षात येते. त्याची शक्ती संपते पण मोह सुटत नाही. त्याची एवढीच इच्छा असते की, काहीही करून जास्तीत जास्त जमिनीवर हक्क मिळवायचा. तो मागे वळतो तेव्हा संध्याकाळ होत आलेली असते आणि ज्या ठिकाणी त्याला परतायचे असते ते अजून दूर असते. शेवटी तो तान्हेला, थकलेला, कासावीस, अशा अवस्थेत त्या ठिकाणी कसा तरी पोहोचतो. त्याच क्षणी सूर्य बुडत असलेला त्याला दिसतो तेव्हा तो एक लांब उसासा टाकतो. पण तो त्याचा अखेरचा श्वास ठरतो व राजाच्या समोर तो जमिनीवर कोसळतो.

लघुकथेच्या शेवटी, राजाचा सरदार हे दृश्य बघतो आणि विचारतो, “महाराज, ह्याच्या वाट्याला मी किती जमीन लिहू?” आणि राजा म्हणतो, “त्याला सहा बाय तीन द्या.”

मनुष्याला, आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या मोहाला, लालसेला, आणि महत्वाकांक्षेलाही पुरायला एवढी जमीन खूप झाली!

प्रभू येशूने एकदा असा प्रश्न विचारला होता की, मनुष्याने सारे जग मिळवले पण त्याने आपला जीव गमावला तर त्याला काय लाभ होईल? (मार्क ८:३६)

आपण जगात काही आणले नाही आणि आपण येथून काही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही हे अगदी निश्चित आहे! म्हणून जगातल्या मोहक पण नाशवंत गोष्टी मिळवण्यासाठी जिवापाड धडपड करणे किती व्यर्थ आहे! थोडक्यात सांगायचे तर संत पौल म्हणाला तसे, “संतुष्ट वृत्तीसहित सुभक्ती ही मोठी प्राप्ती आहे.” (१ तिमथ्य ६:६,७)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s