२८ ऑक्टोबर – सर्जिकल अचूकपणा

परमेश्वर आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही. आपण त्याच्याविषयी केवळ कल्पना करू शकतो. प्रेमळ पिता, मेंढपाळ, माळी, राजा, न्यायाधीश अशा विविध उपमांनी पवित्र शास्त्रात त्याचे वर्णन केले गेले आहे. पण आधुनिक काळासाठी योग्य अशी त्याची एक प्रतिमा पवित्र शास्त्रात आढळते, जी आहे एक शल्यचिकित्सकाची. कारण असे म्हटले आहे की, “देवाचे वचन जिवंत व परिणामकारक आहे; कोणत्याही दुधारी तरवारीहून ते धारदार असून जीव व आत्मा, संधी व मज्जा हे अलग करून ते पार जाते; आणि मनातील विचार व हेतू ते पारखते.” (इब्री ४:१२)

कोणत्याही शस्त्रक्रियेत अचूकपणा असावा लागतो कारण शरिराचा खराब भाग काढून टाकताना त्याच्या भोवतालचे निरोगी अवयव जसेच्या तसे राहू द्यायचे असतात. दुधारी तरवार दोन्ही बाजूंना कापू शकते, म्हणून मर्यादित जागी तिचा विशेष उपयोग असतो. जीव व शरीर तसेच सांधे व मज्जा एकमेकांत गुंतलेले असतात पण देव त्यांना वेगळे करू शकतो. कोणताही न्यूरो-सर्जन फक्त मेंदूच्या पेशींवर शस्त्रक्रिया करू शकतो, पण देव मात्र माणसाच्या मनावर शस्त्रक्रिया करून त्यातील विपरीत विचार व दुष्ट हेतू काढून टाकू शकतो.

पारंगत शल्यचिकित्सक आपली शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करतात. ते ती मध्येच सोडून देत नाहीत. शस्त्रक्रियेनंतर रोगी बरा होईल आणि एक सामान्य जीवन पुन्हा जगायला लागेल ह्याची ते काळजी घेतात. देवाचे तसेच आहे. जे काम तो सुरू करतो ते तो संपवतो. त्याने म्हटले आहे, “पाऊस व हिम आकाशातून पडतात, आणि पृथ्वी भिजवून तिला सफळ व हिरवीगार केल्यावाचून, पेरणाऱ्यास बीज व खाणाऱ्यास भाकर दिल्यावाचून ती परत वर जात नाहीत, त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होईल. ते माझी इच्छा पूर्ण केल्यावाचून व ज्या कार्याकरता मी ते पाठवले ते केल्यावाचून माझ्याकडे विफल होऊन परत येणार नाही.” (यशया ५५:१०-११)

प्रकटीकरण ह्या शेवटच्या काळाविषयीच्या पुस्तकात दुधारी तरवारीचा संबंध स्वतः प्रभू येशूशी जोडलेला आहे. (प्रकटी १:१६, २:१२) कारण प्रभू येशू त्याच्या शब्दाद्वारे सर्वांचा न्याय करणार आहे. फळ देणारी व न देणारी झाडे, गहू व भूस, शेरडे व मेंढरे, आशीर्वादित लोक व शापित लोक, ह्यांना तो एकमेकांपासून वेगळे करील. (मत्तय ३:१०, ३:१२, २५:३२, २५:४६) आणि हे सगळे सर्जिकल अचूकपणाने होईल ह्यात शंका नाही.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s