२२ सप्टेंबर – विश्वास राखणे

आजच्या समाजात लोकांना पूर्वीपेक्षा खूप मोकळेपणाने वावरता येत आहे. कोणाचे कोणावर प्रेम असेल तर ते जाहीर करणे आता खूप सोपे झाले आहे. पण ते प्रेम आयुष्यभर करत राहणे, भावनिक संबंधांची जपणूक करणे, हे मात्र कठीण झाले आहे. सुंदर प्रीतिकथांचे रूपांतर शोकांतिकेत होण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याचे आज आपण पाहत आहोत.

विश्वासाच्या बाबतीत पण तसेच आहे. विश्वास ठेवणे सोपे असते, पण विश्वास राखणे मात्र कठीण असते. अनेक नाती विश्वासावर आधारलेली असतात. जर परस्परांत विश्वास राहिला नाही, तर ती नाती तुटायला वेळ लागत नाही. देवाचे आणि माणसाचे नातेही विश्वासावर आधारलेले असते, ते जपावे लागते.

आपल्याला जे दिसते तेच सत्य आहे असे मानणे हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन झाला. पण आपल्या डोळ्यांची दृष्टी आणि बौद्धिक दूरदृष्टी दोन्ही अतिशय सीमित असतात. जगातल्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहायच्या ठरवल्या तर आपल्याला एक काय हजारो आयुष्ये पुरी पडणार नाहीत. म्हणून आपल्याला जीवनमार्गावर चालावे लागते ते विश्वासाचा आधार घेऊन, डोळ्यांनी पाहून नाही, असे संत पौलाला म्हणावे लागले. (२ करिंथ ५:७) ह्यासाठी आपला विश्वास मजबूत असणे फार महत्त्वाचे आहे. ज्या गोष्टी आपल्याला दिसत नाहीत, त्यांच्याविषयी आपण माहिती करून घेणे, त्यांचा अनुभव घेणे हे आपल्यासाठी गरजेचे आहे. पौल म्हणतो की, ख्रिस्ताचे वचन आपण ऐकले पाहिजे, त्याद्वारे आपल्यात विश्वास निर्माण होतो. (रोम १०:१७)

त्याखेरीज आपण देवाचे वचन नियमितपणे आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने वाचले पाहिजे. योहान त्याच्या शुभवर्तमानाचा समारोप करताना म्हणतो की, त्याने ते ह्यासाठी लिहिले की, येशू हा देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे, असा त्याच्या वाचकांनी विश्वास ठेवावा आणि त्यांना त्याच्या नावात जीवन मिळावे. (योहान २०:३१)

पण विश्वास राखण्याच्या प्रक्रियेत फक्त आपल्या ज्ञानेंद्रियांनी काम करावे असे नाही. पौल म्हणतो की, येशू प्रभू आहे, असे जेव्हा आपण आपल्या मुखाने पतकरतो आणि त्याबरोबर देवाने त्याला मेलेल्यांमधून उठवले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवतो तेव्हा आपले तारण होते. (रोम १०:९-१०)

विश्वास ठेवणे सोपे आहे, पण विश्वास राखणे, तो बळकट करणे, समृद्ध करणे, हा आयुष्यभर करायचा प्रयत्न आहे. परमेश्वर किती चांगला आहे ह्याचा आपण स्वतः अनुभव घेतो तेव्हा आपला विश्वास खरोखर वाढतो. (स्तोत्र ३४:८)

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s