१९ ऑगस्ट – मालकी हक्क

एकदा येशूने त्याच्या शिष्यांना एक दाखला सांगितला. तो म्हणाला, “एका धनवान मनुष्याच्या जमिनीला चांगलं पीक आलं. तेव्हा तो मनात म्हणाला, ‘मी काय करू? कारण माझं पीक साठवायला माझ्याजवळ जागा नाही. मी माझी कोठारं पाडून मोठी बांधीन; आणि त्यांत मी माझं सर्व धान्य आणि माझा माल साठवीन. आणि माझ्या जिवाला म्हणेन, हे जिवा, तुला पुष्कळ वर्षांसाठी पुष्कळ माल ठेवलेला आहे; विसावा घे, खा, पी आणि आनंद कर.’ पण देव त्याला म्हणाला, ‘हे निर्बुद्धी, ह्या रात्री तुझ्याजवळून तुझा जीव मागितला जाईल, मग तू जे काही साठवलं आहेस ते कोणाचं होईल?’” (लूक १२:१६-२१)

दुसऱ्या एका वेळी एक जण येशूकडे आला आणि म्हणाला, “गुरू, मला सनातन जीवन मिळावं म्हणून मी काय करू?” येशू त्याला म्हणाला, “तू जीवनात जाऊ इच्छीत असशील तर आज्ञा पाळ.” तो म्हणाला की, “मी सगळ्या आज्ञा पाळल्या आहेत. अजून माझ्यात काय कमी आहे?” येशू त्याला म्हणाला, “तू जर पूर्ण होऊ इच्छीत असशील तर जा, तुझ्याजवळ जे असेल ते वीक, आणि गरिबांना दे; आणि तुला स्वर्गात धन मिळेल; चल, माझ्यामागं ये.” आणि त्याने ते बोलणे ऐकले तेव्हा तो फार दुःखित होऊन गेला; कारण त्याची मालमत्ता पुष्कळ होती. (मत्तय १९:१६-२२)

येशू कधी म्हणाला नाही की, माणसाकडे मालमत्ता असणे गैर आहे. किंवा जे आहे ते विकून आपण गरिबीत राहायला पाहिजे. पण नित्याच्या जीवनात आपण पाहतो की, आधी आपण गोष्टी मिळवतो, मग आपण त्यांच्यावर अवलंबून राहू लागतो. नंतर त्यांचा आपल्याला गर्व वाटू लागतो. आपल्याला आणखी संपत्ती मिळवावीशी वाटते. दुसऱ्यांबरोबर आपण ती वाटू इच्छीत नाही. संपत्तीशी आपले नाते इतके घनिष्ठ होते की, शेवटी आपली संपत्तीच आपल्यावर मालकी हक्क गाजवू लागते. देवासाठी आपल्या जीवनात जागाच उरत नाही.

म्हणून येशूला सांगावे लागले की, आपण आपली संपत्ती स्वर्गात साठवलेली चांगली, “कारण जिथं तुमचं धन आहे तिथं तुमचं मनही राहील.” (लूक १२:३४)

(डॉ. रंजन केळकर)

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s