२ ऑगस्ट – सार्वभौम परमेश्वर

परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे, तो सर्वसाक्षी आहे, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी आहे, असे आपण म्हणतो. पण महत्त्वाचे हे की, तो सार्वभौम आहे. सर्व देवांहून तो थोर आहे. (स्तोत्र ९५:३) त्याच्या राज्याला सीमा नाहीत, त्याच्या नियमांना अपवाद नाहीत, त्याच्या न्यायात भेदभाव नाही.

प्रभू येशू म्हणाला होता की, “स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिला आहे.” (मत्तय २८:१८) ज्याच्या द्वारे सर्व काही घडले आणि सर्व गोष्टींची निर्मिती झाली (योहान १:३) त्याच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिबंध असूच शकत नाही.

देवाच्या दृष्टीने सर्व माणसांनी पाप केले आहे (रोम ३:२३) आणि नियोजित समयी सर्व माणसांना ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर उभे राहावे लागणार आहे (२ करिंथ ९:१०), हे लक्षात ठेवून आपणे जीवन जगले पाहिजे.

तरीसुद्धा आपण सतत न्यायाच्या आणि शिक्षेच्या भीतीत आयुष्य काढावे असे मुळीच नाही. आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, जे देवावर प्रीती करतात, जे त्याच्या योजनेप्रमाणे बोलावलेले आहेत, त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी मिळून, त्यांच्या चांगल्यासाठी, सहकार्य करतात. (रोम ८:२८) देव आपल्या सर्व गरजा पुरवतो. (फिलिपै ४:१९) आपल्याला सर्व गोष्टींत सर्व पुरवठा होत रहावा आणि प्रत्येक चांगल्या कामात आपण संपन्न व्हावे म्हणून देव आपल्याला सर्व प्रकारची कृपा पुरवण्यास समर्थ आहे. (२ करिंथ ९:८) माणसांना काही गोष्टी अशक्य वाटत असल्या तरी देवाला सर्व गोष्टी शक्य आहेत. (मत्तय १९:२६)

आपल्याकडून देवाची काय अपेक्षा आहे? ही की, आपण जे काही करतो ते सर्व आपण देवाच्या गौरवासाठी करावे. (१ करिंथ १०:३१) आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर आपण आपल्या पूर्ण मनाने, पूर्ण जिवाने, पूर्ण बुद्धीने आणि पूर्ण शक्तीने प्रीती करावी. (मार्क १२:३०)

सार्वभौम परमेश्वराविषयी किंवा आपल्या स्वतःच्या भविष्याविषयी आपण अज्ञानी राहू नये. प्रभू येशू म्हणाला होता की, “पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व गोष्टी शिकवील; आणि मी ज्या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्यात त्या सर्व गोष्टींची तुम्हाला आठवण देईल.” (योहान १४:२६)

(डॉ. रंजन केळकर)

 

 

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s