१० जून – येशूला फॉलो करणे

ट्विटर किंवा फेसबुकवर आपण एक बटन दाबले की, आपण कोणालाही फॉलो करू शकतो. मग ती व्यक्ती कुठे आहे, कशी आहे, काय करत आहे, हे सगळे आपल्याला समजते. काही लोकप्रिय व्यक्तींचे आणि राजकीय नेत्यांचे लाखो फॉलोअर असतात. ह्यात स्वतः आपल्याला काहीच करावे लागत नाही. आपण फार तर एखादी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतो. त्याच्या पलीकडे आपली कोणतीही जबाबदारी नसते.

पण प्रभू येशूला फॉलो करणे तितके सोपे नाही. तो अटी घालतो. येशू जेव्हा संदेश देत गावोगावी फिरत असे तेव्हा हजारो लोक त्याच्या मागे मागे पायी जात असत. तो काय सांगतो ते ऐकायची त्यांची इच्छा असायची. काही लोक मात्र त्याच्या अगदी जवळ राहायचा प्रयत्न करायचे. अशांपैकी एक श्रीमंत माणूस होता. येशू त्याला म्हणाला की, “तुझ्याजवळ जे काही आहे ते विकून टाक, आणि गरीब लोकांना दे, आणि मग माझ्या मागे ये.” हे ऐकून तो मनुष्य दुःखी झाला आणि निघून गेला. (मत्तय १९:२१-२२) असाच दुसरा एक माणूस येशूला म्हणाला होता की, घरी त्याला काही कामे आहेत जी उरकून तो येशूकडे परत येईल. (लूक ९:६१-६२) अशी माणसे येशूला नको होती.

येशू म्हणत असे की, जो कोणी त्याच्या मागे जाऊ इच्छितो, त्याने प्रथम त्याचा वधस्तंभ उचलावा आणि स्वतःला नाकारावे. (मत्तय १६:२४) येशूच्या मागे जाणे म्हणजे आपले सगळे जीवन त्याला समर्पित करणे, आपल्या जीवनक्रमात त्याला अग्रक्रम देणे. म्हणून ज्याचा जीव स्वतःमध्ये गुंतलेला आहे किंवा ज्याचे जीवन स्वतःवर केंद्रित आहे असा मनुष्य, येशूचा जवळचा सोबती होऊ शकत नाही.

येशूने एका माणसाला एका भयानक व्याधीतून मुक्त केले ज्यानंतर त्याचे जीवन पालटून गेले. साहजिकपणे त्याला येशूबरोबर नेहमीच राहावेसे वाटले. पण येशूने त्याला ती मुभा दिली नाही. तो त्याला म्हणाला, “तू आपल्या घरी, आपल्या लोकांकडे जा, आणि प्रभूनं तुझ्यासाठी किती मोठ्या गोष्टी करून तुझ्यावर दया केली आहे ते त्यांना सांग.” (मार्क ५:१-२०)

येशूचा शिष्य बनणे हे जबाबदारीचे काम आहे. आपण अपात्र असताना आपल्यासाठी देवाने जे काही केले आहे त्याबद्दल त्याचे उपकार मानणे आणि त्याविषयी इतरांना सांगणे ही त्यातलीच एक जबाबदारी आपल्यावर सोपवलेली आहे.

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s