८ जून – देवत्व

माझ्या एका लेखात मी म्हटले होते की, आत्मा, जीव आणि शरीर हे आपले तीन घटक आहेत. जीव आपल्याला अस्तित्व देतो, शरीर आपल्याला व्यक्तित्व देते, आणि आत्मा आपल्याला देवत्व देतो. पण देवत्वामुळे आपण देव होतो असा मात्र ह्याचा अर्थ नाही. देवावर कोणत्याही मर्यादा नाहीत, तर मानवाचे भौतिक, भावनिक आणि वैचारिक विश्व फार सीमित आहे. देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली. आपण तसे करू शकणार नाही. देव सार्वभौम आहे. देव सर्वशक्तिमान आहे. देव सर्वज्ञानी आहे. देव सर्वव्यापी आहे. आपण ह्यापैकी काहीच नाही. आपण कधीही देवासमान होऊ शकणार नाही.

तरीसुद्धा आपण देवासारखे व्हावे ही देवाची इच्छा आहे. पवित्र शास्त्रात सांगितले आहे की, त्याने मानवाला मुळातच त्याच्या प्रतिरूपात निर्माण केले आहे. (उत्पत्ती १:२७) मातीत त्याचा स्वतःचा आत्मा भरून त्याने मानव घडवला आहे. (उत्पत्ती २:७) मर्त्य मानवाच्या सीमा देव जाणत असूनही तो जसा पवित्र आहे तसे आपणसुद्धा पवित्र व्हावे ही त्याची आज्ञा आहे. (लेवीय ११:४५) जसा तो पूर्ण आहे तसे आपणही पूर्ण होण्याचा प्रयत्न करावा ही प्रभू येशूची शिकवण आहे. (मत्तय ५:४८)

पवित्र शास्त्र म्हणते की, आपल्यात देवाचा आत्मा राहतो म्हणून त्याचे खरे मंदिर तर आपण आहोत. (१ करिंथ ६:१९) पण आपल्यात राहत असलेला देवाचा आत्मा आपल्याला देव बनवत नाही. फक्त देवाचे काही गुण आपल्यात वाढवायला तो मदत करतो. ज्या लोकांशी आपला संबंध येतो त्यांना ते गुण आपल्या जीवनाद्वारे आणि आपल्या आचरणातून दिसावेत हा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. ह्या गुणांना पवित्र शास्त्रात आत्म्याची फळे म्हटलेले आहे. (गलती ५:२२-२३) ती आहेत प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, सदिच्छा, विश्वास, सौम्यता, आणि संयमन. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यात असणे आणि त्या इतरांना आपल्यातून दिसणे ह्यात आपले देवत्व आहे.

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s