२२ फेब्रुवारी – टेन्शन

“मला खूप टेन्शन आलंय”, किंवा “तुम्ही टेन्शन घेऊ नका”, अशा प्रकारची वाक्ये आता आपल्या नेहमीच्या संभाषणाचा एक भाग झाली आहेत. एक तर ती आपण स्वतः बोलत असतो किंवा आपण ती दुसऱ्यांच्या तोंडून ऐकत असतो. टेन्शन येणे म्हणजे बेचैन वाटणे, काहीसे घाबरणे, काळजी करणे. टेन्शन म्हणजे आपण जे काम हाती घेतले आहे ते करायला पुरेसा वेळ नाही असे वाटणे. टेन्शन म्हणजे आपली जबाबदारी पार पाडायला आपण असमर्थ आहोत असे भासणे.

खरे तर आपले मन नेहमीच अशांत असते. मनात एकसारखे काही ना काही विचार असतातच आणि ते बहुतेक नकारात्मक असतात. मन शांत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. नकारात्मक विचारांच्या जागी सकारात्मक विचार आणण्यासाठी असाच प्रयत्न करावा लागतो. पण हा प्रयत्न सोपा नसतो. तो स्वबळावर करण्याऐवजी त्यासाठी परमेश्वराची मदत घेतलेली चांगली असते.

प्रभू येशूकडे किती तरी लोक आपल्या समस्या घेऊन असत आणि तो त्यांचे निवारण करीत असे. मग त्यांना तो म्हणत असे, “शांतीत जा” किंवा “शांतीने जा”. येशूने त्याच्या पुनरुत्थानानंतर जेव्हा जेव्हा शिष्यांना दर्शन दिले तेव्हा तो त्यांना प्रथम म्हणत असे, “तुम्हावर शांती असो”.

हल्लीच्या काळीसुद्धा आपल्याला शांतीची नितांत गरज आहे आणि आपला देव परमेश्वर ती आपल्याला द्यायला तयार आहे. तो म्हणतो, “शांत राहा, आणि मी देव आहे हे लक्षात घ्या.” (स्तोत्र ४६:१०) आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपला जीवनाचा लढा आपल्या एकट्याचा नाही. त्यात देव नेहमी आपली साथ देत असतो. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, देव आपल्याला कधीही एकटे सोडत नाही. सबंध जगावर ज्याचे नियंत्रण आहे तो आपल्या पाठीशी उभा असतो हे एकदा आपण जाणून घेतले की, मग आपल्याला कशाचेही टेन्शन वाटायचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s