१९ जानेवारी – मसीहा

संकटात सापडलेले लोक ह्या आशेवर जगतात की, कोणी तरी त्यांना सोडवायला येईल. सभोवती अंधार दाटलेला असताना लोक प्रकाशाची वाट पाहतात. जेव्हा काय करावे ते सुचेनासे होते तेव्हा लोकांना वाटते की, एका महान ज्ञानी पुरुषाने त्यांना मार्ग दाखवावा. यहुदी लोक अशाच एका मसीहाची प्रतीक्षा करत असताना प्रभू येशू जगात आला पण तो मसीहा आहे हे त्यांनी ओळखले नाही.

नव्या करारात एक दृश्य वाचकांसमोर उभे केले गेले आहे. (योहान अ. ४) प्रभू येशू लांबच्या प्रवासामुळे थकलेला असतो. त्याला तहान लागलेली असते. त्याचे शिष्यही त्याच्याबरोबर नसतात. तो एका विहिरीजवळ जाऊन बसतो. एक बाई तेथे पाणी भरायला येते. तिच्याकडे तो पाणी मागतो. आणि त्यांच्यात एक संवाद सुरू होतो.

येशू तिच्याशी यहुदी धर्माविषयी, परंपरांविषयी चर्चा करतो. त्याचे विचार तिला पटत नाहीत. मग येशू त्या बाईला जिवंत पाण्याविषयी सांगतो. ते जिवंत पाणी जे पिऊन तिला कधी तहान लागणार नाही, तिला हवे असते. नंतर तिला कळते की, येशूला तिच्या वैयक्तिक जीवनाची माहिती आहे आणि तिला आश्चर्य वाटते.

शेवटी ती बाई येशूला म्हणते, “मी जाणते की, मसीहा येणार आहे; तो येईल तेव्हा तो सर्व गोष्टी आम्हाला सांगेल.” येशू तिला म्हणतो, “तुझ्याशी बोलणारा मी तो आहे.” ती तिचा पाण्याचा घडा तेथेच सोडते, जे काही झाले ते गावच्या लोकांना जाऊन सांगते आणि त्यांना विचारते की, जो मनुष्य तिला भेटला तो मसीहा असेल काय?

साक्षात देवाचा पुत्र तिच्याशी बोलला, पण ती त्याला लगेच ओळखू शकली नाही. बऱ्याच वेळाने तिच्या मनात विचार आला की, तो मसीहा तर नसेल? आजच्या जगात येशूला ओळखणे तर आणखीच अवघड आहे. पण वेळ लागला तरी काही हरकत नाही. विचार करून खात्री केलेली चांगली.

(डॉ. रंजन केळकर)

 

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s