९ जानेवारी – वर्ष २०१५ ची लोकप्रिय शास्त्रवचने

Biblegateway.com ह्या वेब साइटने २०१५ साली पवित्र शास्त्रातील जी वचने सर्वाधिक लोकप्रिय ठरली त्यांची एक यादी प्रकाशित केली आहे. ती वचने खाली दिली आहेत.

(१) कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला ह्यासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सनातन जीवन मिळावे. (योहान ३:१६)

(२) परमेश्वर म्हणतो, तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो. ते संकल्प हिताचे आहेत, अनिष्टाचे नाहीत. ते तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत. (यिर्मया २९:११)

(३) आणि जो मला बळ देतो त्या ख्रिस्तामुळे मी सर्व गोष्टी करू शकतो. (फिलिपै. ४:१३)

(४) कारण आपण हे जाणतो की, जे देवावर प्रीती करतात, जे त्याच्या योजनेप्रमाणे बोलावलेले आहेत त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी मिळून, त्यांच्या चांगल्यासाठी, सहकार्य करतात. (रोम ८:२८)

(५) मृत्युच्छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस, तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देतात. (स्तोत्र २३:४)

(६) कशाचीही काळजी करू नका, पण प्रार्थना आणि विनवणी करून, सर्व गोष्टींत उपकारस्मरण करून, आपल्या मागण्या देवाला कळवा. (फिलिपै ४:६)

(७) ह्या जगाशी समरूप होऊ नका, पण तुमच्या मनाच्या नवीकरणाने तुमचे रूपांतर होऊ द्या; म्हणजे देवाची, उत्तम व त्याला संतोष देणारी, परिपूर्ण इच्छा काय आहे ती तुम्ही ओळखावी. (रोम १२:२)

(८) तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको. (नीतिसूत्रे ३:५)

(९) प्रीती सर्व गोष्टी सहन करते, सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवते, सर्व गोष्टींची आशा करते, सर्व गोष्टी सोसते. (१ करिंथ १३:७)

(१०) तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. (नीतिसूत्रे ३:६)

(डॉ. रंजन केळकर)

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s