२६ नोव्हेंबर – आत्म्याचे पोषण

एलिया नावाच्या संदेष्ट्याची विलक्षण कहाणी जुन्या करारात लिहिलेली आहे. (१ राजे अ. १७ – २ राजे अ. २) एलियाच्या काळात यहुदा देशावर भीषण दुष्काळ पडलेला असताना, परमेश्वर त्याच्यासाठी नियमित अन्नपुरवठा सुरू ठेवतो आणि हे काम करायला परमेश्वर कावळ्यांना सांगतो! त्याच काळी इजबेल राणी सगळ्या संदेष्ट्यांचा छळ करीत असताना परमेश्वर एलियाला मात्र त्यापासून वाचवतो. तरीदेखील एलिया खूप घाबरून जातो. त्याला जीव नकोसा होतो आणि तो दूर रानात पळून जातो. पण तेथेसुद्धा एक देवदूत त्याच्यासाठी भाकर आणि पाणी घेऊन येतो. त्या अन्नाच्या बळावर एलिया चाळीस दिवस पायी चालतो आणि होरेब डोंगरावर पोहोचतो जेथे परमेश्वर स्वतः त्याच्याशी बोलतो. एलिया नेहमी, अगदी त्याच्या मृत्यूपर्यंत, परमेश्वराच्या खास संरक्षणाखाली राहतो. शेवटी तर परमेश्वर त्याच्यासाठी एक रथ पाठवतो आणि एका वावटळीत त्याला वर घेऊन जातो.

एलियाची जीवनकथा हे सांगते की, कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या गरजा पुरवायची व्यवस्था परमेश्वर करत असतो. आपल्याला शत्रूंनी घेरले असतानासुद्धा तो आपल्यासमोर ताट वाढतो. (स्तोत्र २३:५)

कधी कधी आपल्या शरिराला रोजचे अन्न पुरेसे पडत नाही आणि मग व्हिटामिन्स, आयर्न, कॅलशियम अशा प्रकारची पोषक तत्त्वे आपल्याला घ्यावी लागतात. जसे आपले शरीर सक्षम राखायला आपण त्याची विशेष काळजी घेतो, त्याचप्रमाणे आपल्या आत्मिक वाढीसाठीही आपण आपल्या आत्म्याला विशेष पोषण दिले पाहिजे.

आत्मिक पोषण म्हणजे काय हे प्रभू येशूने सांगितलेले आहे. तो एकदा त्याच्या शिष्यांना म्हणाला होता की, त्यांना माहीत नाही असे अन्न त्याच्याजवळ आहे. शिष्यांना ते समजले नाही तेव्हा तो म्हणाला की, ज्याने त्याला धाडले आहे, त्याच्या इच्छेप्रमाणे करणे, आणि त्याचे काम पूर्ण करणे हेच ते अन्न आहे. (योहान ४:३२-३४)

येशूने नंतर हेही सांगितले की, “मी जीवनाची भाकर आहे. माझ्याकडे जो येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही.” आणि पुन्हा, “मी स्वर्गातून उतरलेली जिवंत भाकर आहे. ह्या भाकरीतून कोणी खाईल तर तो सर्वकाळ जिवंत राहील.” (योहान ६:३५,५१)

अजून आपल्याला काय हवे?

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s