१६ ऑक्टोबर – सकाळी उठल्यावर

“सकाळी उठल्यावर तुम्ही काय करता?” ह्या प्रश्नाला निरनिराळ्या लोकांकडून निरनिराळी उत्तरे मिळतील. काही जण झोप झाली असली तरी बिछान्यातच पडून राहतात, त्यांना उठायचा कंटाळा येतो. काही जण लगेच तोंड धुतात, दात स्वच्छ करतात. काही पलंगावर पडल्यापडल्या चहा येण्याची वाट बघतात. काही व्यायामासाठी घराबाहेर पडतात. काही थोडके लोक रात्रीच्या शिफ्टचे काम पुरे करून झोपायला सकाळी घरी परतलेले असतात. पण असेही काही लोक असतात जे सकाळच्या शांत प्रसन्न वातावरणात देवाशी संवाद साधतात.

स्तोत्रसंहितेतील सकाळच्या वेळी लिहिलेली जी निवडक स्तोत्रे आहेत त्यांपैकी स्तोत्र १४३ हे एक आहे. दावीद सकाळी उठल्यावर देवाला म्हणतो,

“हे परमेश्वरा, माझी प्रार्थना ऐक. माझ्या विनवणीकडे कान दे. तू आपल्या सत्यतेनं आणि न्याय्यत्वानं माझं ऐक.

“प्रातःकाळी तुझ्या वात्सल्याचे शब्द मला ऐकू दे. कारण तुझ्यावर माझा भाव आहे.

“ज्या मार्गानं मी चालावं तो मला कळव, कारण मी आपलं चित्त तुझ्याकडे लावलं आहे.

“तुझ्या इच्छेप्रमाणं वागायला मला शिकव. कारण तू माझा देव आहेस. तुझा उत्तम आत्मा मला सरळ मार्गावर नेवो.

“हे परमेश्वरा, तू आपल्या नावासाठी मला नवजीवन दे.” (स्तोत्र १४३:१,८,१०,११)

दाविदाची ही प्रार्थना अगदी सोपी पण अर्थपूर्ण आहे. ती कोणालाही करता येईल किंवा करावीशी वाटेल अशी आहे. पुष्कळदा असे होते की, सकाळी उठताच दिवसा किती तरी काम करायचे आहे ह्या जाणिवेनेच थकवा येतो. कधी कधी तर ह्या रोजच्या जगण्याचाच कंटाळा येतो. कधी इतक्या समस्या पुढे उभ्या राहतात की काय करावे, कोणता मार्ग निवडावा हे समजानेसे होते.

अशा परिस्थितीत आपण देवाशी संवाद साधू शकलो, त्याचे मायेचे आणि धीर देणारे शब्द ऐकू शकलो, त्याचे मार्गदर्शन घेऊ शकलो तर किती छान होईल ना! मग आपण ताजेतवाने होऊन एका नव्या दिवसाचा सामना करू शकू.

(डॉ. रंजन केळकर)

 

 

Advertisements

One thought on “१६ ऑक्टोबर – सकाळी उठल्यावर

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s