१४ सप्टेंबर – प्रारंभी देवाने

हल्लीच्या जीवनात उपक्रमशीलता फार महत्त्वाची मानली जाते. असे सांगितले जाते की, आपल्याला जीवनात यश हवे असेल तर नुसते स्वस्थ बसून चालत नाही. आपण स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे, काही तरी करून दाखवले पाहिजे. आपल्या स्वबळावर आधारित कृतींमुळेच आपण अग्रेसर राहू शकतो अशी आताची विचारधारणा आहे.

मराठी पवित्र शास्त्राचे पहिले दोन शब्द आहेत “प्रारंभी देवाने”. (उत्पत्ती १:१) पहिला मानव निर्माण होण्याअगोदर देव होता आणि त्याने मानवासाठी आकाश आणि पृथ्वी अगोदरच निर्माण करून ठेवलेली होती. “प्रारंभी देवाने” हे शब्द अतिशय महत्त्वाचे आहेत. कारण आजच्या मानवासाठीदेखील देवाने खूप काही प्रारंभीच करून ठेवलेले आहे.

आपण आपल्या जीवनाचे यथोचित नियोजन केले पाहिजे असा सल्ला आपल्याला हल्ली मिळत असतो. सेवानिवृत्तीनंतरचा काळ सुखाचा जावा ह्यासाठी तरुणपणापासूनच लोक पैसा जमा करत असतात. पण देव म्हणतो की, त्याने आधीच आपल्यासाठी योजना आखलेल्या आहेत. आपले सुख कशात आहे, आपले म्हातारपण कसे चांगले जाईल, हे त्याने ठरवून ठेवलेले आहे. (यिर्मया २९:११) म्हणून आपण पाहतो की, आपल्या जीवनात जे काही बरेवाईट घडत असते ते सर्व देवाच्या योजनेनुसार आपल्या चांगल्यासाठीच जुळून येते. (रोम ८:२८)

परमेश्वर घर बांधत नाही तर बांधणाऱ्याचे श्रम व्यर्थ आहेत असे जे पवित्र शास्त्रात लिहिले आहे ते किती खरे आहे. (स्तोत्र १२७:१) अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत हे परमेश्वराला ठाऊक आहे आणि तो त्या पुरवत असतो. आपण घर बांधायला घेतो तेव्हा ते आपल्या कष्टाचे नाही पण परमेश्वराच्या आशीर्वादाचे फळ आहे ही जाणीव आपण मनात ठेवलेली चांगली. आपण जे काही कार्य सुरू करतो त्याची खरी सुरुवात देवाने आधीच केलेली असते. तोच आपल्याला पुढची पाउले टाकायला प्रवृत्त करतो.

मानवाने सत्याचा आणि देवाचा नेहमीच शोध घेतलेला आहे. आजसुद्धा देवासाठी लोक हजारो किंवा लाखोंच्या संख्येने दूरवर पायी चालायला तयार असतात. कोणी डोंगरदऱ्या पार करून जातात, कोणी वृद्धापकाळात खडतर प्रवास करतात. ह्याउलट मानवाचा शोध घेण्याचे काम देवाने केव्हाच सुरू केलेले आहे. आपण देवावर प्रीती करण्यापूर्वी त्याने आपल्यावर प्रीती केली आणि मानवाची भेट घ्यायला देवाचा पुत्र स्वतः आला. (१ योहान ४:१९, योहान ३:१६)

देवाने आपल्या पाहिजे तसे जगायचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी त्याने आपल्याविषयीच्या योजना प्रारंभीच आखलेल्या आहेत. त्या जाणून घेणे आपल्या हिताचे आहे.

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

One thought on “१४ सप्टेंबर – प्रारंभी देवाने

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s