२९ मे – चालता चालता

आपण जेव्हा चालत असतो तेव्हा फक्त चालण्याची क्रिया करू शकतो असे नाही. चालता चालता आपल्याला अनेक गोष्टी करता येतात. मोबाइलवर बोलणे हा तर एक सामान्य छंद आहेच. पण आपण दोघेतिघे बरोबर असलो तर गप्पागोष्टी करू शकतो. नाही तर कानात इअर फोन घालून आपण आपल्या आवडीची गाणी ऐकू शकतो. आपल्या सभोवती काय चालले आहे ह्याचे आपण निरीक्षण करू शकतो.

प्रभू येशू खेड्यापाड्यातून खूप प्रवास करत असे आणि त्यासाठी त्याला पायी जावे लागायचे. एकदा एका खेड्यात त्याला दहा जण भेटले. ते सगळे कुष्ठरोगी होते आणि म्हणून ते दूर उभे राहिले होते. त्यांनी दुरूनच मोठ्याने म्हटले, “येशू, स्वामी, आमच्यावर दया करा.” येशूने त्यांना एवढेच म्हटले, “जा, आणि स्वतःला याजकांना दाखवा.” त्या काळच्या प्रथेप्रमाणे त्या लोकांनी त्यांच्या रोगापासून मुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र याजकांकडून घ्यावे हा त्याचा हेतू होता.

आणि चमत्कार असा झाला की, ते दहा कुष्ठरोगी चालता चालता शुद्ध केले गेले आणि आपण बरे झालो आहोत हे त्यांच्या लक्षात आले. पण त्यांच्यातला एकच माणूस येशूचे उपकार मानायला त्याच्याकडे परतला आणि त्याच्या पाया पडला. येशू म्हणाला, “दहा लोक शुद्ध केले गेले ना? मग बाकीचे नऊ कुठं आहेत? ऊठ, तू तुझ्या मार्गानं जा, तुझ्या विश्वासानं तुला बरं केलं आहे.” (लूक १७:११-१९)

आपण जेव्हा लांबच्या प्रवासाला निघतो तेव्हा आपण आपल्या सीटचे आरक्षण करतो, आवश्यक गोष्टी सोबत बाळगतो. पण प्रवासाच्या सुरुवातीसच आपण सगळे काही निश्चित करून घेऊ शकत नाही. आधी आपल्या मनात काही चिंता असल्या तरी पुढे प्रत्यक्षात आपल्याला सुखद अनुभव येतात, ज्यांची आपल्याला पूर्वकल्पनाही नसते.

जीवनाच्या प्रवासाचे असेच आहे. आपला जो काही थोडासा विश्वास असेल तो बरोबर घेऊन प्रवासाला निघायचे. पुढे चालता चालता विश्वास वाढतो, भीती दूर होते, आशीर्वादांचा अनुभव येतो, आणि चालता चालता अचानक एके दिवशी ख्रिस्त भेटतो..!!

(डॉ. रंजन केळकर)

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s