२८ मे – दैहिक मन

मानवी शरीर जन्मापासून मृत्यूपर्यंत रात्रंदिवस काम करत असते. हृदयाचे ठोके तर जन्मापूर्वीच सुरू झालेले असतात. शरिराचे बहुतेक अवयव क्षणभरही विश्रांती घेत नाहीत. झोपेतसुद्धा आपण श्वास घेत असतो, आपली पचनक्रिया सुरू असते. आपले डोळे एकसारखे काही तरी बघत राहतात, कान काही तरी ऐकत असतात. झोपेत असताना आपले डोळे बंद असतात तेव्हा आपण स्वप्ने पाहतो. रात्री आपल्याला कोणी हाक मारली किंवा स्पर्श केला तर आपण लगेच जागे होतो.

म्हणून आपल्या शरिराविषयी आपल्या मनात सारखे विचार येणे हे अगदी साहजिक आहे. भूक, तहान ह्या शारीरिक गरजा तर आपण भागवतोच. पण आपण स्वतःला सुदृढ, आकर्षक, निरोगी ठेवण्यासाठी किती तरी प्रयत्न करत असतो. आपला चेहरा गोरा दिसावा म्हणून वेगवेगळी प्रसाधने वापरतो, स्नायू बळकट दिसावेत ह्यासाठी नियमित व्यायाम करतो. कुठे दुखत असले तर औषधे घेतो. काय खावे, काय प्यावे, ह्याचा विचार तर आपण करतोच. पण त्याशिवाय काय पहावे, काय ऐकावे ह्याचाही विचार आपण एकसारखा करत असतो.

जणू काही आपल्याला एक दैहिक मन आहे, जे फक्त देहावर केंद्रित असते. देहाच्या गरजा पुरवण्याकडे त्याचे सारखे लक्ष असते. देहाला जे आवडते, ते ह्या दैहिक मनाला करावेसे वाटते, मग ते चांगले असो किंवा वाईट असो. डोळ्यांना एखादे टी.व्ही. सीरिअल आवडत असेल तर ते न चुकता पाहिलेच पाहिजे. कानांना एखाद्या प्रकारचे संगीत आवडत असेल तर दुसरी कामे करतानाही कानात ईअरफोन घालून ते ऐकलेच पाहिजे.

देहाच्या सगळ्या मागण्या आपण रात्रंदिवस पुरवत राहिलो तर मग देवासाठी काही करायला वेळ उरणारच नाही. पवित्र शास्त्रात संत पौलाने म्हटले आहे की, अशा प्रकारचे दैहिक मन असणे हे देवाशी वैर आहे. दैहिक मन देवाला संतोष देऊ शकत नाही.

पण जसे आपले एक दैहिक मन आहे तसेच आपले एक आत्मिक मन आहे जे आपल्या आत्म्याच्या गरजा पुरवण्याविषयी विचार करते. ते आपण जागृत ठेवले पाहिजे. संत पौल म्हणतो की, देहाला अनुसरून चालणारे दैहिक गोष्टींवर मन ठेवतात, पण आत्म्याला अनुसरून चालणारे आत्मिक गोष्टींवर मन ठेवतात. देहानुसार चालणे आणि आत्म्यानुसार चालणे ह्यांत फार मोठा फरक आहे. (रोम ८:१-१०)

सारांश, शरिराची कितीही काळजी घेतली तरी त्याचा नाश अटळ आहे, पण आत्म्याची काळजी घेतली तर अनंत जीवन आहे.

(डॉ. रंजन केळकर)

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s