२२ मार्च – जागतिक जल दिन

२२ मार्च हा दिवस दर वर्षी जगभर जागतिक जल दिन म्हणून पाळला जातो. पण पाण्याचे महत्त्व कोणाला समजावून सांगायची आवश्यकता आहे का? ते आधीच सर्वांना ठाऊक आहे. पाणी ही तर सर्व सजीवांची मूलभूत गरज आहे. पण इतर सजीवांत आणि मानवात मोठा फरक हा की, मानव पाण्याचा अपव्यय करतो, गरजेपेक्षा जास्त पाणी वापरतो.

माणसांना सतत भासणारी पाण्याची गरज परमेश्वराला ठाऊक आहे आणि तो ती पुरवण्यात भेदभाव करत नाही असे पवित्र शास्त्र सांगते (मत्तय ५:४५). मनुष्य मात्र ही गोष्ट लक्षात घेत नाही. जेथे पाणी उपलब्ध नाही तेथे तो त्याचे वसतिस्थान बनवतो. जेथे पाणी नसते तेथे तो शेती करतो, इमारती बांधतो, कारखाने उभारतो. म्हणून लोकांना हे सांगावे लागते की, पाण्याचे नियोजन करा, पाणी काटकसरीने वापरा, पाणी साठवा, पाणी जिरवा. पाण्यावरून तंटे उद्भवतात, माणसा-माणसात, राज्या-राज्यात, देशा-देशात.

माणसाला चांगला निवारा नसला तरी तो कसाबसा जगू शकतो. अन्नाशिवाय तो काही दिवस काढू शकतो. पाण्याविना मात्र तो फार वेळ टिकाव धरू शकत नाही. जसे माणसाच्या शरीराला पाणी मिळणे आवश्यक आहे तसेच माणसाच्या आत्म्याला लागणारी तहान भागवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

जर कोणाला आत्मिक तहान लागली असेल तर त्याला येशूचे आमंत्रण आहे. येशू म्हणतो की, त्याच्याकडे असे पाणी आहे की, जो कोणी ते पाणी पिईल त्याला पुन्हा कधीही तहान लागणार नाही, आणि जीवनावश्यक पाण्याचे झरे त्याच्या अंतर्यामातून वाहू लागतील. (योहान ४:१३-१४, ७:३७-३८)

पाणी हे जीवन आहे, असे जे म्हटले जाते ते किती खरे आहे! परमेश्वर मानवासाठी जी नवीन सृष्टी निर्माण करणार आहे, तिचे एक ओझरते वर्णन पवित्र शास्त्रात आढळते. त्यात लिहिले आहे की, तिच्या मध्यभागातून स्फटिकासारखी निर्मळ अशी नदी असेल आणि तिच्यातून जीवनाचे पाणी वाहत असेल! (प्रकटीकरण २२:१-२)

(डॉ. रंजन केळकर)

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s